Obserwujemy wymieranie gatunków i potencjalnie nieodwracalne zmiany ekosystemów. 
To destabilizuje biosferę od której zależy nasze przeżycie i system społeczno-gospodarczy.

Konieczna jest redukcja antropogenicznych emisji CO2 i bezprecedensowe zmiany we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.