• Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

  Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

  W dniu 4 lipca 2023 r. Prezydium PAN podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, który ma za zadanie informować społeczeństwo i władze o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu oraz proponować rozwiązania służące jej ograniczeniu i dostosowaniu się do niej. Gremium to jest komitetem problemowym przy Prezydium PAN.

 • Europa wzorem w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

  Europa wzorem w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

  Kontynent europejski powinien pokazać szybkie i głębokie przemiany we wszystkich gałęziach gospodarki we wszystkich regionach kontynentu. Takie jest przesłanie po zakończonej Europejskiej Konferencji Klimatycznej podczas której czołowi naukowcy rozmawiali o zmianach klimatu.

 • Konferencja wodna ONZ

  Konferencja wodna ONZ

  W dniach 22-24 marca w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się Konferencja Wodna ONZ. elem spotkania było przyjęcie programu działań na rzecz wody (ang. Water Action Agenda).

 • Komunikat zespołu doradczego ds. zmian klimatu na temat drugiej części 6 Raportu IPCC

  Komunikat zespołu doradczego ds. zmian klimatu na temat drugiej części 6 Raportu IPCC

 • Zespół ds. kryzysu klimatycznego podsumowuje działalność

  Zespół ds. kryzysu klimatycznego podsumowuje działalność

  Eksperci skupieni w Zespole doradczym ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN podsumowali ostatnie dwa lata swojej działalności.

 • Elektrownie wiatrowe bezpieczne dla zdrowia. Raport komitetu PAN

  Elektrownie wiatrowe bezpieczne dla zdrowia. Raport komitetu PAN

  Eksperci z Komitetu Inżynierii Środowiska PAN badali wpływ odnawialnych źródeł energii (OZE) na ludzkie zdrowie. Skupili się też na roli odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej. Wnioski zawarli w opracowaniu “Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka”.

 • Przywrócenie ekosystemu w Odrze. Głos ekspertów z PAN

  Przywrócenie ekosystemu w Odrze. Głos ekspertów z PAN

  Czy niemieckie doświadczenia renaturyzacji rzek pomogą przywrócić życie w Odrze? Eksperci z Polski i Niemiec zabrali głos w artykule poświęconym sierpniowej katastrofie ekologicznej na Odrze. Tekst ukazał się na łamach „Perspective Daily”.

 • Katastrofa na Odrze – geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość

  Katastrofa na Odrze – geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość

  Jakie czynniki wywołały katastrofę ekologiczną na Odrze? Jak powinniśmy teraz odtwarzać ekosystem na rzece? Jakie działania zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości? Wyjaśniają naukowcy skupieni w Zespole doradczym ds. zmian klimatu przy prezesie PAN. W najnowszym stanowisku wspierają ich jeszcze Komitet Gospodarki Wodnej oraz Inżynierii Środowiskowej PAN.

 • Pierwsza część raportu IPCC po polsku

  Pierwsza część raportu IPCC po polsku

  „Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r., po czym następuje pochłanianie CO2” – piszą naukowcy z zespołu ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, którzy prezentują…

 • Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

  Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

  Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego. Przykładowo po 2040 r. w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225% w odniesieniu do sytuacji obecnej – ostrzegają członkowie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w nowym komunikacie. Rekomendują działania. 

 • Najnowszy raport klimatyczny. Prof. Zbigniew Kundzewicz: to walka wiedzy z głupotą

  Najnowszy raport klimatyczny. Prof. Zbigniew Kundzewicz: to walka wiedzy z głupotą

  „Obecny raport pokazuje ciągłość, nieuchronność narastania trendu, o którym mówimy od dawna. Jednocześnie stanowi on swoiste przypieczętowanie wiedzy naukowej na temat zmian klimatu – tłumaczy Onetowi hydrolog i klimatolog prof. Zbigniew Kundzewicz. Uczony wyjaśnia nam, co oznacza dzisiejsza publikacja Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), jakie zagrożenia nas czekają, a także o co i między…

 • Transformacja energetyczna musi przyspieszyć

  Transformacja energetyczna musi przyspieszyć

  Jest wiele możliwości, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność energetyczną, ale wymaga to natychmiastowego działania. Taki wniosek płynie z raportu grupy naukowców przy Komisji Europejskiej. PAN należy do organizacji SAPEA, której przedstawiciele uczestniczyli w pracach grupy.

Polityka prywatności | Deklaracja dostępności