Europa wzorem w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Kontynent europejski powinien pokazać szybkie i głębokie przemiany we wszystkich gałęziach gospodarki we wszystkich regionach kontynentu. Takie jest przesłanie po zakończonej Europejskiej Konferencji Klimatycznej podczas której czołowi naukowcy rozmawiali o zmianach klimatu.

Szybka dekarbonizacji i przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii oraz równoległe wdrażanie programów adaptacyjnych dla regionów najsilniej dotkniętych zmianami klimatycznymi i konsekwencjami transformacji energetycznej – to główne kierunki działań koniecznych do podjęcia w skali globalnej, aby świat mógł zmierzyć się z nieuchronnością i tempem ocieplenia klimatu.

Według czołowych naukowców i przedstawicieli zagranicznych akademii nauk z 46 krajów Europy i Azji Europa powinna być wzorem do naśladowania w działaniach, które pozwolą na złagodzenie skutków zmian klimatycznych. Powinna pokazać szybkie i głębokie przemiany we wszystkich gałęziach gospodarki i we wszystkich regionach kontynentu. Tak wynika z Europejskiej Konferencji Klimatycznej (European Climate Conference, ECC), która odbyła się w dniach 15-16 maja br. w Warszawie. Konferencję pod hasłem „Wkład nauki w transformację klimatyczną na kontynencie europejskim zorganizowała Narodowa Niemiecka Akademia Nauk Leopoldina oraz Polska Akademia Nauk.

Prof. Marek Konarzewski, prezes PAN (z lewej), oraz prof. Gerald Haug, prezes Narodowej Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina (na środku)

Globalne zagrożenie związane ze zmianami klimatu

Zgodnie z koncepcją antropocenu zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka negatywnie wpływają na cały ekosystem Ziemi. Oddziałują na planetę w skali lokalnej i kontynentalnej zwłaszcza na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Choć skutki te mają swoją specyfikę regionalną, to walka z ociepleniem klimatu stanowi wyzwanie globalne.

„Nie jesteśmy w stanie podołać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu bez współpracy międzynarodowej. Musimy myśleć globalnie, a działać lokalnie. Z tą myślą spotykamy się w zacnym międzynarodowym gronie. Jestem pewien, że ta konferencja przyniesie szereg bardzo istotnych konkluzji, które pomogą nam się uporać z tym problemem” – mówił przed otwarciem konferencji prof. Marek Konarzewski, prezes PAN.

Transformacja energetyczna i programy adaptacyjne w Europie

Różne regiony Europy są narażone na różne problemy i zagrożenia wynikające z ocieplenia klimatu i jego konsekwencji. Na przykład problem suszy będzie bardziej palący na południu kontynentu, a transformacja gospodarcza będzie większym wyzwaniem dla krajów, których polityka energetyczna opiera się na wydobyciu paliw kopalnych. Dlatego potrzebna jest solidarność w dzieleniu się wiedzą, zasobami i innowacjami w Europie. Ważne jest też wdrożenie programów pomocowych dla tych regionów, które zostaną dotknięte zmianami klimatycznymi bardziej niż inne.

Na zdjęciu: uczestnicy panelu „The Planet and Us – Dos and Don’ts„

Rola nauki i naukowów w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

W obliczu ocieplenia klimatu konieczna jest transformacja sektora energetycznego i innych gałęzi gospodarki. Powinna jej towarzyszyć zmiana podejścia do ochrony środowiska naturalnego, kształtowania krajobrazu, rolnictwa i przemysłu. Naukowcy mają istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Ich rolą jest też budowanie świadomości konieczność odpowiedzialnego reagowania na narastające zagrożenia.

„Naukowcy dostarczają unikatowych informacji w oparciu o pomiary, analizy i prognozy. Dane te szczególnie przydają się w przypadku zmian klimatu, które są badane od przeszło 100 lat. Zauważyliśmy, że temperatura w wymiarze globalnym wzrosła o 1,2 stopnia Celcjusza, a lokalnie jeszcze bardziej. Rośnie temperatura i zakwaszenie oceanów. Coraz częstsze stają się ekstremalne zjawiska pogodowe. Pomiary tych parametrów prowadzą naukowcy na całym świecie. Dlatego powinniśmy ich słuchać –  naukowcy dostarczają wiedzy o stanie obecnym, fakty i rozwiązania” – mówił PAN prof. Thomas Stocker.

Skala przemian, które należy wprowadzić, jest ogólnoświatowa i systemowa. Wymaga to przemyślanych zmian społecznych i przesunięć w systemach edukacji publicznej. To z kolei będzie silną podstawą dla wymaganej transformacji gospodarki i stylu życia.

Uczestnicy pierwszego dnia European Climate Conference

O konferencji European Climate Conference

Celem ECC była dyskusja nad kryzysem klimatycznym i jego konsekwencjami dla kontynentu europejskiego. Rozmowaiano o kontekście zróżnicowania regionalnego Europy i związanych z tym zróżnicowanych regionalnie podejść.

Eksperci omówili najnowsze wyniki badań, skutki zmian klimatu w Europie i związane z nimi regionalne podejścia oraz działania adaptacyjne. W ramach czterech paneli oraz kilku dyskusji rozmawiano o symptomach i konsekwencjach zmian klimatycznych w obszarze rolnictwa, zagospodarowania przestrzennego, przemysłu, energetyki, infrastruktury technicznej i transportu. Omówiono również zagrożenia dla zasobów wodnych i europejskich ekosystemów.

Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. Thomasa Stockera, eksperta od zmian klimatu związanego z Uniwersytetem w Bernie. Prelekcja dotyczyła idei stworzonej przez prof. Paula Crutzena, holenderskiego meteorologa i chemika atmosfery, laureata Nagrody Nobla z chemii. Jest on twórcą pojęcia antropocenu, czyli epoki geologicznej, w której aktualnie żyjemy. Obecnie ludzkość wpływa na modyfikację planety przez zmiany atmosfery, biosfery, powierzchni i oceanów.

Konferencja zorganizowana przez PAN oraz Narodową Niemiecką Akademię Nauk Leopoldina odbyła się 15-16 maja 2023 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Stanowisko uczestników konferencji w sprawie zmian klimatycznych i kierunku programów zaradczych ujęto w formie oficjalnego przesłania. Treść tzw. Warsaw Communique dostępny na oficjalnej stronie konferencji oraz tutaj.

Polskie tłumaczenie komunikatu

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk


Opublikowano

w