Logo konferencji wodnej ONZ

Konferencja wodna ONZ

W dniach 22-24 marca w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się Konferencja Wodna ONZ. To niezwykłe wydarzenie wydarzyło się 46 lat po ostatniej konferencji ONZ na temat wody.

Program działań na rzecz wody

Celem spotkania było przyjęcie programu działań na rzecz wody (ang. Water Action Agenda). Podczas konferencji prezentowano m.in. dokument strategiczny opracowany przez International Science Council „UN 2023 Water Conference: ISC Policy Brief”. Dokument podkreśla znaczenie nauki w odpowiedzi na globalny kryzys wodny. Opisuje także pojawiające się przyszłe wyzwania. W dokumencie pogrupowano kluczowe zagadnienia związane z wodą.

Współautorem dokumentu jest prof. Paweł Rowiński, członek rzeczywisty PAN, hydrolog i hydrodynamik związany z Instytutem Geofizyki PAN. Polska Akademia Nauk jest członkiem International Science Council od 1955 r.

Przesłania wynikające z dokumentu ISC Policy Brief

Głównymi zaleceniami i przesłaniami wynikającymi z opracowanego przez ISC dokumentu są:

  1. Globalne cele dotyczące wody określone w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności cel nr 6 „Zapewnienie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi”, nie są na dobrej drodze do osiągnięcia
  2. ISC określił cztery kategorie wyzwań związanych z wodą, z których każda wymaga innych strategii w zakresie nauki, polityki i rozwiązań praktycznych:
  • Kategoria 1: stałe problemy związane z wodą wraz ze znanymi rozwiązaniami
  • Kategoria 2: identyczne wyzwania wymagające różnych rozwiązań
  • Kategoria 3: szybkie zmiany wymagające nowych rozwiązań
  • Kategoria 4: rozwiązywanie nagłych oraz przyszłych problemów związanych z wodą

3. Aby postarać się wyeliminować złożoność wzajemnego oddziaływania czynników naturalnych i ludzkich, które w znaczy sposób utrudniają rozwiązywanie problemów związanych z wodą należy przede wszystkim zaufać nauce. W celu wspierania konkretnych działań i przewidywania przyszłych zagrożeń związanych z wodą należy przywiązywać ogromną rolę do zwiększenia systematyczności dialogu między decydentami a naukowcami.

4. Korzystając ze szerokiego grona specjalistów z całego świata, ISC może zapewnić decydentom na poziomie globalnym i krajowym dostęp do niezależnych i opartych na dowodach wytycznych. Może przekazać też badania dotyczące przyszłych zagrożeń związanych z wodą.

Wyzwania związane z wodą

Wyzwania te obejmują problemy dwojakiego rodzaju. To zarówno dobrze zrozumiane kwestie, w przypadku których brakuje jedynie wdrożenia sprawdzonych rozwiązań, jak i nowe problemy, które wymagają dodatkowych badań i innowacyjnego myślenia.

Naukowcy podkreślają, iż kryzysy związane z wodą na całym świecie zagrażają osiągnięciu kluczowych celów rozwojowych i środowiskowych. Ostatecznie także nie da się osiągnąć wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę w rozważaniach trzeba wziąć także centralne znaczenie wody w sprawach społecznych, politycznych i gospodarczych na całym świecie.

Całość dokumentu dostępna pod linkiem: https://council.science/publications/water-policy-brief/

Źródło informacji: Biuro Współpracy z Zagranicą PAN


Opublikowano

w