Zespół ds. kryzysu klimatycznego podsumowuje działalność

Eksperci skupieni w Zespole doradczym ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN podsumowali ostatnie dwa lata swojej działalności.

Działania na rzecz ochrony klimatu

Od momentu powołania, czyli od kwietnia 2020 r., badacze skupieni w Zespole zabierali głos w bieżących i ważnych sprawach związanych z różnymi aspektami ochrony klimatu. Zespół spotkał się 11 razy w trybie online oraz stacjonarnie. W wyniku dyskusji i wspólnej pracy udało się zebrać zalecenia w siedmiu komunikatach:

Grupa stojąca osób
Zespół podsumował swoją niemal dwuletnią działalność na spotkaniu w grudniu 2022 r.

Skład Zespołu

Pracami kierował interdyscyplinarny zespół pod przewodnictwem prof. Szymona Malinowskiego z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor jest członkiem PAN, fizykiem atmosfery, współtwórcą portalu informacyjnego Nauka o klimacie. Ze strony kierownictwa PAN za współpracę odpowiadał wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński, hydrolog i hydrodynamik związany z Instytutem Geofizyki PAN.

W skład zespołu weszli także:

 • dr hab. Iwona Wagner, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Kwiatek, Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • dr hab. Adam Habuda, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  dr hab. inż. Andrzej Jagodziński, Instytut Dendrologii PAN
 • dr hab. inż. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
 • prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
 • prof. dr hab. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
 • dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Justyna Orłowska, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB)
 • dr hab. Mateusz Strzelecki, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

Przy opracowywaniu stanowisk zapraszano do współpracy także zewnętrznych ekspertów z liczących się krajowych uczelni.

Siła zespołu tkwiła w jego interdyscyplinarności. Badacze reprezentowali wiele różnych dyscyplin naukowych, a zauważalną rolę odgrywały w tej grupie kobiety.

Jak podkreślał na grudniowym spotkaniu prof. Malinowski, przewodniczący Zespołu, znaczna część komunikatów została zauważana przez media oraz rządzących. Elementy zaleceń zostały włączone do programów decydentów związanych z ekologią i zmianami klimatu.

O Zespole doradczym ds. kryzysu klimatycznego

Zespół tworzyła grupa 16 ekspertów z różnych dziedzin. Funkcjonował od 20 kwietnia 2020 r. w wyniku powołania przez prezesa PAN.

Celem istnienia zespołu było wsparcie redukcji emisji w Polsce, czyli działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Cel był realizowany poprzez prezentację stanowisk, wsparcie w opracowywaniu planów oraz wspieranie inicjatyw oddolnych, gospodarki i biznesu.

Osoby siedzą za stołem

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk, Freepik


Opublikowano

w