Transformacja energetyczna musi przyspieszyć

Jest wiele możliwości, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność energetyczną, ale wymaga to natychmiastowego działania. Taki wniosek płynie z raportu grupy naukowców przy Komisji Europejskiej. PAN należy do organizacji SAPEA, której przedstawiciele uczestniczyli w pracach grupy.

29 czerwca eksperci skupieni w inicjatywie Europejski Mechanizm Doradztwa Naukowego (EU’s Scientific Advice Mechanism) przy Komisji Europejskiej opublikowali dwa dokumenty na temat transformacji energetycznej w Europie:

  • raport prezentujący najnowsze badania naukowe,
  • opinię zawierającą rekomendacje dla decydentów.

Naukowcy piszą w nich o konieczności rozwiązania problemu energetyki w kompleksowy sposób uwzględniający indywidualne decyzje i zachowania obywateli państw europejskich. Zmiany wpłyną na wszystkie dziedziny życia społeczeństw i będą wymagały ogromnych inwestycji. Naukowcy apelują o przeprowadzenie transformacji energetycznej w sprawiedliwy społecznie sposób. Zerowa emisja netto (równowaga między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla) w 2050 r. wymaga podjęcia zdecydowanych działań już dziś.

Raport przygotowała specjalnie powołana grupa, w której pracowała prof. Lidia Gawlik z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Projekt Europejska Federacja Akademii Nauk (Science Advice for Policy by European Academies, SAPEA) stanowi element Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (European Scientific Advice Mechanism, SAM) i jest realizowany przez pięć organizacji europejskich zrzeszających akademie nauk (Academia Europaea, ALLEA, EASAC, Euro-CASE i FEAM). Celem projektu jest mobilizowanie i koordynacja wspólnych działań polegających na opracowywaniu niezależnych ekspertyz opartych na dowodach naukowych przez ponad 100 europejskich akademii nauk z ponad 40 krajów. Zastępcą przewodniczącego rady federacji SAPEA jest prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Raport w języku angielskim.

Źródło zdjęcia: Adam Hles, Unsplash.


Opublikowano

w