Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego funkcjonował w latach 2020-2022

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powołał w kwietniu 2020 r. zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego. Grupa 16 ekspertów (reprezentujących różne dziedziny wiedzy) formułowała rekomendacje odnośnie osiągnięcia przez nasz kraj neutralności klimatycznej. 

Pracami kierował prof. Szymon Malinowski (Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski), członek PAN, fizyk atmosfery, współtwórca portalu informacyjnego „Nauka o klimacie”.

Ze strony kierownictwa PAN za współpracę odpowiadał prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Akademii w latach 2016-2022, hydrolog i hydrodynamik związany z Instytutem Geofizyki PAN.

Przewodniczący

prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki UW 

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN

Sekretarz

dr hab. Iwona Wagner, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Członkowie

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, Państwowy Instytut Weterynaryjny
dr hab. Adam Habuda, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr Agata Goździk, Instytut Geofizyki PAN
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
dr hab. inż. Andrzej Jagodziński, Instytut Dendrologii PAN
dr hab. inż. Anna Januchta – Szostak, Politechnika Poznańska Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
prof. dr hab. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr Justyna Orłowska, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB)
dr hab. Mateusz Strzelecki, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

Zespół doradczy pracował w Grupach Roboczych:

Grupa Robocza I: Zdrowie i bezpieczeństwo
Grupa Robocza II: Energetyka i transport
Grupa Robocza III: Ekonomia i biznes
Grupa Robocza IV: Aspekty prawne
Grupa Robocza V: Gospodarka wodna i środowisko
Grupa Robocza VI: Społeczny kontekst kryzysu klimatycznego i komunikacja społeczna
Grupa Robocza VII: Geofizyka i klimatologia

Portal „Nauka o klimacie” poleca: fakty i mity o globalnym ociepleniu.

Komunikaty zespołu