Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk

Zadania Komitetu:

  • bieżące komunikowanie stanowiska nauki na temat różnych aspektów narastającego kryzysu klimatycznego, w szczególności związanych z redukcjami emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz adaptacją do postępującej zmiany klimatu;
  • opracowanie zgodnych z najnowszą wiedzą naukową zaleceń dotyczących polityki klimatycznej oraz działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, koniecznych do podjęcia na wszystkich szczeblach rządowych i samorządowych w obliczu kryzysu klimatycznego;
  • zapewnienie merytorycznego, opartego na wiedzy wsparcia społecznych i oddolnych inicjatyw związanych z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmiany;
  • publikowanie cyklicznych komunikatów umożliwiających społeczne zrozumienie przyczyn, mechanizmów i możliwych skutków ekstremalnych zjawisk związanych z klimatem, zachodzących w Polsce i na świecie;
  • spotkania i konsultacje z przedstawicielami rządu, samorządów, instytucji państwowych według potrzeb.

Przewodniczący

prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki UW 

Członkowie

Prof. dr hab. Jacek Piskozub – Instytut Oceanologii PAN;
Prof. dr hab. Jan Kozłowski – Uniwersytet Jagielloński;
Dr hab. Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej;
Prof. dr hab. inż. Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego;
Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Dr Aleksandra Kardaś, Fundacja Edukacji Klimatycznej;
Dr hab. Krzysztof Niedziałkowski – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji;
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Wychowania;
Dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska;
Dr hab. Mateusz Grygoruk, SGGW, Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
Dr hab. Marcin Kawiński, SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
Dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska;
Dr hab. Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych (NBAS);
Dr hab. Piotr Matczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną;
Prof. dr hab. Mirosław Miętus, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Uniwersytet Gdański;
Dr hab. Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej, Zakład Kultury Współczesnej;
Dr hab. Mikołaj Piniewski, SGGW, Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
Dr. hab. Karolina Safarzyńska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Środowiska;
Dr hab. Tomasz Smiatacz, adiunkt i kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik, Kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński;
Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
Dr hab. Krzysztof Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego;
Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Zoologii;
Prof. dr hab. Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii.