Autor: abielec

  • Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

    Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

    W dniu 4 lipca 2023 r. Prezydium PAN podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk, który ma za zadanie informować społeczeństwo i władze o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu oraz proponować rozwiązania służące jej ograniczeniu i dostosowaniu się do niej. Gremium to jest komitetem problemowym przy Prezydium PAN.