Tag: komunikaty zespołu

  • Komunikat z prognozami na temat wzrostu poziomu morza

    Komunikat z prognozami na temat wzrostu poziomu morza

    W ciągu 30 lat wzrośnie liczba wezbrań na Bałtyku, a za 100 lat historyczne centrum Gdańska może znaleźć się pod wodą. Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN wydał komunikat nr 02/2021 z prognozami na temat wzrostu poziomu morza. Nieuchronny charakter i narastające tempo wzrostu poziomu morza pokazują niebezpieczeństwo, jakie niesie zmiana klimatu.…

  • Eksperci PAN: Naturalna retencja wody kluczowa w walce z suszą i powodziami w Polsce

    Eksperci PAN: Naturalna retencja wody kluczowa w walce z suszą i powodziami w Polsce

    Przez nasilające się zmiany klimatu musimy liczyć się z częstszym występowaniem zarówno suszy, jak i powodzi – podkreśla grupa doradcza powołana przez prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN). Uczeni przypominają, że nasz kraj ma jedne z najskromniejszych zasobów wodnych w Europie. Apelują o podjęcie kompleksowych działań z naciskiem na ochronę krajobrazu oraz naturalną i małą retencję.…