Tag: Instytut Geofizyki PAN

  • Jak zmiany klimatu wpływają na powodzie. Polka w międzynarodowym zespole badawczym

    Jak zmiany klimatu wpływają na powodzie. Polka w międzynarodowym zespole badawczym

    Rysunek przedstawia regionalne trendy zmian wielkości powodzi w Europie, zaobserwowane na podstawie danych z lat 1960-2010. Na niebiesko oznaczono wzrost przepływów, a na czerwono ich spadki. Na mapie oznaczono również lokalizację posterunków wodowskazowych, z których pozyskano dane do analizy. W Europie Północno-Zachodniej powodzie stają się większe, a w Europie Południowej i Wschodniej – mniejsze. Tak…