Tag: dekarbonizacja

  • Komunikat o konieczności obniżenia emisji gazów cieplarnianych

    Komunikat o konieczności obniżenia emisji gazów cieplarnianych

    W perspektywie 10-letniej należy obniżyć emisję gazów cieplarnianych o połowę, a docelowo do 2050 roku – do zera. To zadanie nie tylko dla świata, ale także dla Polski. Pisze o nim interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w stanowisku na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Jak pokazują powszechnie akceptowane…