List intencyjny ws. przeciwdziałania skutkom suszy

Polska Akademia Nauk, 15 uczelni oraz ministerstwo klimatu i środowiska będą wspólnie działać na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. 19 maja przedstawiciele tych instytucji podpisali list intencyjny.

Współpraca ta będzie polegała na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego środowisk naukowych. Minister Michał Kurtyka zaznaczył, że skuteczne przeciwdziałanie suszy może odbyć się tylko za sprawą współpracy z naukowcami i z wykorzystaniem rozwiązań wzorowanych na przyrodzie.

„Rozwiązujmy problem suszy wspólnie z innymi problemami gospodarki wodnej” – powiedział na konferencji 19 maja prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN. „Zagadnienie suszy związane z szeroko pojętym środowiskiem, klimatem stanowi w Polskiej Akademii Nauk priorytet. Ponad 20 instytutów wykonuje zadania związane z wodą i klimatem”.

Wiceprezes podkreślił, że przy akademii działają także grupy naukowców, które wydają komunikaty o stanie środowiska. Jednym z tematów, na jakich koncentruje się Komitet Gospodarki Wodnej PAN, jest właśnie zagrożenie suszą. Z kolei zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN poświęcił swój pierwszy komunikat zagadnieniom zmian klimatu i gospodarce wodnej w Polsce. W lutym 2021 roku Polska Akademia Nauk wraz z Instytutem Geofizyki PAN i SGGW była organizatorem europejskiego kongresu wodnego IAHR „No Frames, No Borders”, który przyciągnął setki ekspertów z kilkudziesięciu krajów. Akademia była gospodarzem oficjalnego ogłoszenia raportu UNESCO dotyczącego wartości wody.

Sygnatariuszami listu intencyjnego o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju są:

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Polska Akademia Nauk,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Łódzki w Łodzi,
 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Fot. Wysuszone jezioro. Fot. Amber Goetz, Unsplash.


Opublikowano

w