Grupa ekspercka PAN doradzi ws. suszy w Polsce

Za nami pierwsze, zdalne posiedzenie zespołu doradców ds. zmian klimatu, działającego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk (PAN). Ustalono, że w pierwszej kolejności naukowcy zajmą się tematem suszy w Polsce.

Telekonferencję zorganizowano 30 kwietnia, kilka dni po powołaniu przez prezesa PAN zespołu doradców. Eksperci zdecydowali, że priorytetem jest przygotowanie rekomendacji w sprawie suszy, która może się okazać jedną z najdotkliwszych w historii naszego kraju. Niebawem mają też ruszyć grupy robocze dedykowane wybranym tematom powiązanym z globalnym ociepleniem.

Doradztwo naukowe

Zespół doradczy ds. zmian klimatu tworzy 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki: od fizyki, biologii i medycyny, przez energetykę, gospodarkę wodną i planowanie przestrzenne, aż po prawo i socjologię.

Pracami kieruje prof. Szymon Malinowski (Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski), członek PAN, fizyk atmosfery, popularyzator nauki, współtwórca portalu informacyjnego Nauka o klimacie

Zadaniem zespołu jest doradztwo naukowe w zakresie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Uczeni służą wsparciem merytorycznym w stworzeniu ambitnej polityki klimatycznej oraz planu transformacji w kierunku tzw. gospodarki zeroemisyjnej.

Doradztwo może dotyczyć zarówno planu działania państwa, jak również inicjatyw oddolnych, procesów społecznych, gospodarki i biznesu.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk


Opublikowano

w