„Academia” o energetyce

Transformacja energetyczna, ekonomia ekologiczna, zmiany technologiczne w górnictwie, magazynowanie prądu – aktualne tematy energetyczne porusza najnowszy numer magazynu PAN „Academia”. Dostarcza też naukowych argumentów za odnawialnymi źródłami energii.

Energetyka wiatrowa, geotermalna, jądrowa, oparta o węgiel, gaz ziemny, wodór, węgiel, a może spalanie biomasy drzewnej albo elektrownie słoneczne? Naukowcy w czasopiśmie „Academia” przedstawiają analizy wszystkich tych źródeł, tłumaczą ich działanie i konsekwencje. Piszą o czynnikach, które trzeba wziąć pod uwagę w dyskusji o zmianach w polskiej gospodarce energetycznej.

W najbliższych latach czekają ją zmiany. „Nie ma już wątpliwości, że tzw. efekt cieplarniany związany ze wzrostem stężenia CO2 w atmosferze, jest spowodowany spalaniem paliw kopalnych przy jednoczesnym stopniowym wylesianiu globu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w ciągu najbliższych trzech dekad będzie dodatkowo utrudnione długotrwałymi skutkami pandemii COVID-19. Z tych powodów przyjęcie pakietu transformacji energetycznej wywołuje emocje społeczne i polityczne. Mamy nadzieję, że merytoryczne opinie zaprezentowane w tym numerze „Academii” przeniosą dyskusję na temat transformacji energetycznej na solidny grunt argumentów naukowych. W numerze eksperci problematyki energetycznej wypowiadają się o różnych aspektach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na podstawie obecnego stanu wiedzy na ten temat” – piszą we wstępie profesorowie Jerzy Duszyński, Antoni Rogalski, Roman Słowiński i Henryk Szymczak.

Oprócz tekstów analitycznych, najnowszy numer „Academii” zawiera prezentacje badań, a także opinie i felietony.

Transformacja energetyczna jest niezbędna i możliwa

Większość krajów zamierza uzyskać stan neutralności klimatycznej do 2050 r. W Polsce będzie to możliwe, jeśli zapadną decyzje o budowie bezpiecznego i zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego i o redukcji CO2. Dlatego nasz kraj ma szansę na zmianę. Więcej w rozmowie z dr. hab. inż. Bolesławem Zaporowskim na str. 50.

Wodór w energetyce

Jest wiele technologii rozkładu wody w stanie ciekłym lub gazowym na wodór i tlen. W przyszłości jest możliwe współspalanie amoniaku w blokach węglowych. Wodór i amoniak mogą być alternatywą dla ogniw paliwowych i turbin gazowych. Najważniejsze dla Polski w najbliższych latach będzie zidentyfikowanie badań w obszarze energetyki wodorowej i ich koordynacja oraz prowadzenie studiów nad rolą wodoru w dekarbonizacji transportu i energetyki. Więcej w artykule prof. Tadeusza Chmielniaka „Wodór w energetyce” na str. 72.

Autorami części tekstów numeru 1(65) „Academii” są przedstawiciele PAN:

 • 4, „Na progu katastrofy”, prof. Jan Kozłowski, członek rzeczywisty PAN;
 • 8, „Transformacja, ale jaka?”, prof. Jan Kiciński z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN;
 • 17, „Korekta myślenia ekonomicznego”, rozmowa z prof. Ewą Bińczyk, członkinią Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN;
 • 20, „Szansa dla regionów węglowych”, rozmowa z prof. Adamem Drobniakiem, członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN;
 • 28, „Miks energetyczny wczoraj, dziś i jutro”, prof. Jan Kozłowski, członek rzeczywisty PAN;
 • 34, „Magazynowanie energii”, dr inż. Krzysztof Rafał z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i dr inż. Paweł Grabowski z Politechniki Warszawskiej;
 • 50, „Transformacja energetyczna jest niezbędna i możliwa”, rozmowa z dr. hab. inż. Bolesławem Zaporowskim, członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy prezydium PAN i Komitetu Elektrotechniki przy IV Wydziale Nauk Technicznych PAN;
 • 56, „Energetyka wiatrowa na Bałtyku”, dr hab. inż. Paweł Flaszyński z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i Karol Mitraszewski z PGE Baltica, dr Joanna Markowska Cerić z PGE;
 • 66, „Gaz ziemny”, prof. Janusz Lewandowski z Komitetu Problemów Energetyki PAN i Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN;
 • 72, „Wodór w energetyce”, prof. Tadeusz Chmielniak, członek rzeczywisty PAN;
 • 98, „Co napędzało dinozaury”, dr hab. Maria Barbacka z Instytutu Botaniki PAN, dr Grzegorz Pacyna, dr Jadwiga Ziaja, dr Grzegorz Niedźwiedzki;
 • 103, „Alarm energetyczny nasion”, Joanna Kijowska-Oberc z Instytutu Dendrologii PAN, dr hab. Ewelina Ratajczak z ID PAN, dr Hanna Fuchs z ID PAN, dr Aleksandra Maria Staszak z Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 130, „Fałsz energetyczny”, prof. Katarzyna Kłosińska z Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN.

Przeczytaj bezpłatnie nr 1(65) magazynu „Academia”.


Opublikowano

w