Powołanie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powołał w kwietniu 2020 r. zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego. Grupa 16 ekspertów (reprezentujących różne dziedziny wiedzy) formułuje rekomendacje odnośnie osiągnięcia przez nasz kraj neutralności klimatycznej. 

Pracami kieruje prof. Szymon Malinowski (Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski), członek PAN, fizyk atmosfery, współtwórca portalu informacyjnego „Nauka o klimacie”.

Ze strony kierownictwa PAN za współpracę odpowiada prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Akademii, hydrolog i hydrodynamik związany z Instytutem Geofizyki PAN.

Portal „Nauka o klimacie” poleca: fakty i mity o globalnym ociepleniu