Aktualności

Pierwsza część raportu IPCC po polsku

„Wzywamy do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r., po czym następuje pochłanianie CO2” – piszą naukowcy z zespołu ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, którzy prezentują polską wersję językową „Podsumowania dla Decydentów” – wyników pracy Pierwszej Grupy Roboczej, pierwszej części 6. Raportu Przeglądowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.

Czytaj więcej...

Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie są szczególnie wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego. Przykładowo po 2040 r. w Warszawie śmiertelność wzrośnie nawet ponad 225% w odniesieniu do sytuacji obecnej – ostrzegają członkowie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w nowym komunikacie. Rekomendują działania. 

Czytaj więcej...

Najnowszy raport klimatyczny. Prof. Zbigniew Kundzewicz: to walka wiedzy z głupotą

„Obecny raport pokazuje ciągłość, nieuchronność narastania trendu, o którym mówimy od dawna. Jednocześnie stanowi on swoiste przypieczętowanie wiedzy naukowej na temat zmian klimatu – tłumaczy Onetowi hydrolog i klimatolog prof. Zbigniew Kundzewicz. Uczony wyjaśnia nam, co oznacza dzisiejsza publikacja Czytaj więcej...

Transformacja energetyczna musi przyspieszyć

Jest wiele możliwości, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność energetyczną, ale wymaga to natychmiastowego działania. Taki wniosek płynie z raportu grupy naukowców przy Komisji Europejskiej. PAN należy do organizacji SAPEA, której przedstawiciele uczestniczyli w pracach grupy.

Czytaj więcej...

Raport EASAC o cyrkulacji Atlantyku

Poziom wody w Oceanie Atlantyckim oddziałuje na poziom mórz w Europie. Z powodu zmiany klimatu ogromna utrata masy lodu w Antarktyce wpływa na przyciąganie grawitacyjne oceanów, które przesuwają się w kierunku półkuli północnej. To jeden z wniosków z dwuletniego badania Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (EASAC) dotyczącego północnej części Oceanu Atlantyckiego. PAN jest członkiem EASAC.

Czytaj więcej...

Raport EASAC dot. dekarbonizacji w budownictwie

25% emisji gazów cieplarnianych w Europie pochodzi z budynków. Specjaliści Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (EASAC) sugerują fundamentalne zmiany w polityce. Swoje rekomendacje opublikowali w raporcie. PAN jest członkiem EASAC.

Czytaj więcej...

List intencyjny ws. przeciwdziałania skutkom suszy

Polska Akademia Nauk, 15 uczelni oraz ministerstwo klimatu i środowiska będą wspólnie działać na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. 19 maja przedstawiciele tych instytucji podpisali list intencyjny.

Czytaj więcej...

„Academia” o energetyce

Transformacja energetyczna, ekonomia ekologiczna, zmiany technologiczne w górnictwie, magazynowanie prądu – aktualne tematy energetyczne porusza najnowszy numer magazynu PAN „Academia”. Dostarcza też naukowych argumentów za odnawialnymi źródłami energii.

Czytaj więcej...

Komunikat o konieczności obniżenia emisji gazów cieplarnianych

W perspektywie 10-letniej należy obniżyć emisję gazów cieplarnianych o połowę, a docelowo do 2050 roku – do zera. To zadanie nie tylko dla świata, ale także dla Polski. Pisze o nim interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie Czytaj więcej...

Wartość wody. Debata o raporcie UNESCO

Dr hab. Iwona Wagner w czasie prezentacji raportu UNESCO.

Zarządzanie zasobami wodnymi, dostęp do wody, powodzie, susze, znaczenie Bałtyku – o wartości wody mówili naukowcy podczas panelu dyskusyjnego z okazji Światowego Dnia Wody 22 marca. W czasie zdalnej debaty odbyła się polska premiera raportu UNESCO o stanie Czytaj więcej...